UiT Norges Arktiske Universitet, Institut for fysik og teknologi, Tromsø, Norge