ShadowWindows Interior

Perfekt persienneløsning til åbne kontormiljøer, mødelokaler, læge- og tandlægeklinikker og som skillevægge i f.eks. konferencelokaler. Persienne monteret i bunden til indvendig rumdeling. Persienne kan både installeres i termoruder og i skillevægge med almindeligt glas. Persienne styres med fjernbetjening, vippekontakt, fra brugerens computer eller helt automatisk med lyssensor.

Fordele ved persienneløsninger

● Solindstråling kan hindres 100%

● Der kan skiftes mellem fuld afskærmning og fuldt udsyn.

● Lysindfaldet kan styres ved tryk på en knap eller ved at trække i en snor (automatisk eller manuelt).

● G-værdi er 5% bedre på persienner end plisségardiner

● Persienner kan leveres i flere forskellige farver

Lamelvarianter

1. Standard lameller

Standard lameller fra ShadowWindows er 16 mm tykke og bliver produceret i aluminium. Lamellerne fås i en række forskellige farver som kan ses nedenfor.

2. Perforerede lameller

Perforerede lameller har små huller, der giver et mere blødt lysindfald i bygningen. Ved fuld afskærmning kan der ikke ses ind i bygningen, men indefra kan man se skyer mm. udenfor. Perforerede lameller leveres uden garanti på snorene og anbefales kun med vippefunktion.

Betjeningsmetoder

Motorbetjening

24 volt jævnstrømsmotor

Indbygget i termoruden. Hæver, sænker og vipper persiennen. Motoriserede persienner kan styres enkeltvis eller i grupper. Alle persienner i et rum kan således styres af den samme kontakt. Grupper opbygges elektronisk med et bus-kabel. Antallet af persienner, der styres sammen bestemmes i samarbejde med kunden. Der er således ikke et max. antal persienner, der kan betjenes med samme kontakt. Opdatering af motoriserede persienner kan ske “on-site” hos kunden eller fra ShadowWindows kontoret.

Øvrige betjeningsmetoder

Manuelt betjent vippekontakt

Med kabelforbindelse til systemet, der hæver, sænker og vipper persienner enkeltvis eller i grupper.

Trådløs manuelt betjent vippekontakt

Hæver, sænker og vipper persienner enkeltvis eller i grupper. Rækkevidden afhænger af bygningskonstruktionen (op til 50 m).

Timerstyring

Styrer persiennerne i tidsintervaller f.eks. lukning af persienner uden for åbningstid, i weekender og ferier. Kan virke forebyggende mod indbrud o. lign., da der er lukket for indsyn i bygningen.

Specielt velegnet til kontormiljøer, mødelokaler, læge/tandlæge klinikker og som skillevægge i f.eks. konferencelokaler

Persienne
– hæves fra gulv til ønsket højde
– skaber på et øjeblik et nyt lokale
– er uden snorehuller og dermed uden generende lysindfald
– fås i mange farver
– leveres kun med motorstyring
– styres med fjernbetjening, vippekontakt, fra brugerens computer – eller helt automatisk med lyssensor.
– er uden styre- og løftesnore
– kan hæves og sænkes
– lameller kan vippes
– er monteret i bunden og løftes til ønsket højde
– integreres i en termorude eller sættes imellem to almindelige stykker glas