Forbedring af klimaskærm

Forbedring med vinduer

Der forsvinder typisk meget mere varme gennem en kvadratmeter vindue end gennem en kvadratmeter ydervæg. Derfor er der et stort energispare potentiale ved at fokusere på dem.

Hvad koster det og hvad kan jeg spare?

Hvis du har et-lags vinduer, kan de gøres energirigtige ved at tilføje en forsatsramme eller en koblet ramme med et energiglas eller en energirude i.
Hvis dine et-lags vinduer allerede har en forsatsramme eller en koblet ramme med et almindeligt glas i, kan dette skiftes til et energiglas.
Hvis du har termovinduerne i god stand, kan termoruderne udskiftes med energiruder. Ellers bør de udskiftes med nye energivinduer Husk at tætne og isolere mellem vinduerne og ydervæggen, både hvis du udskifter dine vinduer, eller hvis du energirenoverer dem. Ellers risikerer du en kuldebro, og dermed forsvinder varmen den vej ud.

Indvendig solafskærmning og indeklima

Indvendig solafskærmning De fleste mennesker elsker sol og lys. Men vi vil gerne selv bestemme hvor, hvornår og hvor megen sol og hvor meget lys vi vil have. I boligen foretrækker man på vore breddegrader lyse rum, hvor solindfaldet fra vinduerne løfter stemningen og...

Integreret solafskærmning

Integreret solafskærmning

Der er ingen tvivl om, hvor meget et godt indeklima betyder vores velbefindende og produktivitet. Derfor er det også essentielt, at både private boliger, virksomheder og offentlige bygninger tænker i solafskærmning. Med en effektiv solafskærmning kan man nemlig...

3 måder at skærme mod solens stråler

3 måder at skærme mod solens stråler

Indeklima og energiforbrug to væsentlige faktorer i vores liv, og solafskærmning en afgørende faktor. En effektiv solafskærmning bidrager til velbefindende reducerer energiudgifter bl.a. ved at minimere overophedning af om sommeren og bidrage til opvarmning i de kolde måneder.

Udvendig solafskærmning

Udvendig solafskærmning

Af alle de muligheder, der findes for at skærme mod sol, er den udvendige afskærmning den, der påvirker en bygnings arkitektur mest. Det betyder, at man virkelig skal tænke udseende og sammenhæng, når man vælger udvendig solafskærmning. Der findes en lang række...